Iranian Journal of Radiology

Published by: Kowsar

Iranian Journal of Radiology

  • Organization: Iranian Journal of Radiology
  • ISSN: e: 2008-2711 | p: 1735-1065
  • Frequency: Quarterly

Behnaz Moradi, Abbas Ghanbari, Maryam Rahmani, Mohamad Ali Kazemi, Ahmad-Reza Tahmasebpour, et al.

Research Article | In Press | 10.5812/iranjradiol.79940 |

Seyed Rasool Mirsharifi, Hossein Ghanaati, Morteza Noparast, Sara Farifteh, Madjid Shakiba, et al.

Research Article | In Press | 10.5812/iranjradiol.62100 |

Se Hwan Kwon, Yeo Jin Kim, Jehong Yoon, Joo Hyeong Oh, Myung Gyu Song, et al.

Research Article | In Press | 10.5812/iranjradiol.77175 |

Iranian Journal of Radiology: Apr 2019, 16 (2), 11 articles.
Review Article
Wen-Fei Li, Tahir Mehmood Shakir, Yuemei Zhao, Tao Chen, Chen Niu, Zhanqiu Wang
Case Report
Wonju Hong, Sun-Young Park, Soo Kee Min, Je-Hyun Yoo, Sung Hye Koh, Kwanseop Lee
Research Article
Farzad Vaghef Davari, Reza Abaee, Mahnaz Hodaei , Mir Saeed Yekaninejad, Shahrokh Ghazizade, Aazam Khorassani
Case Report
Soo-Hyun Kim , Ha Yeun Oh, Young-Joon Ryu
Case Report
Xin-Ping Kuai, Sheng-Yu Wang, Chuan-Hai Jia, Jia-Ming Qiu
Case Report
Yook Kim, Jisun Lee, Kyung Sik Yi, Soo Hyun Lee, Bum Sang Cho, Kil Sun Park
Case Report
Yu Hui Won, Eun Hae Park
Case Report
Deok-Soo Kim, Sung-Dong Kim, Hak-Jin Kim, Kyu-Sup Cho
Research Article
Xiaoyuan Liu, Jianqiang Ye, Yan Zhang, Quan Liu, Ruizhen Bai, Wenbo Yuan, Dongyan Cai, Xiaoyuan Zheng, Yun Bian, Shijun Zhou, Juan Lv, Yongjuan Ding, Fen Xie, Hongwen Lu, Bingxue Xie
Research Article
Xin Xu, Xuening Zhang, Honggen Liu
Research Article
Zeynep Keskin, Mihrican Yeşildağ, Ender Alkan, Ayşegül Kayhan, İsmet Tolu, Suat Keskin